Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

“Det er vigtigt at forstå, at det ikke er en uoverkommelig opgave. Det tror mange, når det handler om GDPR. Men i virkeligheden handler det bare om at vide, hvad man skal kigge efter og have nogle gode processer og arbejdsgange - vi tager det stille og roligt og trin for trin, så både kunder og kundechefer bliver klædt godt på til at håndtere de gældende lovkrav,” forklarer Birgitte Hjorthøj, som er juridisk konsulent i Domea.dk og tovholder på projektet, der skal klæde kunderne på til at håndtere GDPR-reglerne.

Reglerne om beskyttelse af persondata kan fra tid til anden være svære at finde rundt i – men de er kommet for at blive og i sidste ende er de til for at beskytte beboere og ansattes personlige oplysninger bedst muligt. Derfor, og fordi reglerne løbende justeres, har Domea.dk igen sat fokus på området, så kunder og samarbejdspartnere kan føle sig trygge i, hvordan de skal administrere reglerne.

“Opmærksomheden retter sig både mod os selv og den måde vi håndterer persondata på, men i lige så høj grad mod vores kunder, som skal vide, hvordan de skal forholde sig og hvad de skal være særligt opmærksomme på, når det gælder GDPR,” forklarer Birgitte Hjorthøj.

Det er vigtigt at forstå, at det ikke er en uoverkommelig opgave. Det tror mange, når det handler om GDPR.
Birgitte Hjorthøj - juridisk konsulent i Domea.dk

Det er nemlig sådan, at den enkelte boligorganisation selv er dataansvarlig for egen organisation. Og derfor er det ifølge Birgitte vigtigt, at også kunderne forstår regler og ansvar. Det skal sikres gennem et nyt initiativ, som for nylig er vedtaget i Domea.dk’s bestyrelse, og indbefatter et tilbud om ’GDPR-serviceeftersyn’ som gennemføres af revisionsfirmaet BDO.

Ny projektgruppe har holdt første møde

I første omgang er det meningen, at en ny projektgruppe, sammen med BDO, tager temperaturen på, hvordan det står til med vores efterlevelse af de gældende regler –
og bliver klogere på, hvor der skal sættes ind. Dernæst skal erfaringerne deles på tværs af servicecentrene og de boligorganisationer, servicecentrene betjener.

“Det er forholdsvist nye regler og derfor er der ingen forventning om, at alle på nuværende tidspunkt er inde i alle detaljer. Derfor skal vi blandt andet undersøge, om der er problemstillinger, som går igen flere steder og om der er områder, som kalder på et særligt fokus,” siger Birgitte Hjorthøj.

I projektgruppen deltager Domea.dk’s juridiske afdeling, kundechefer fra otte servicecentre rundt om i landet, samt en repræsentant fra revisionsselskabet BDO. Gruppen skal sikre, at de erfaringer, man gør sig, bliver delt på tværs af organisationen og kommer boligorganisationerne til gavn.