Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Den udvikling repræsenterer en udfordring for byggebranchen generelt, og i særdeleshed for det almene boligbyggeri, som i forvejen arbejder med stramme budgetter og faste rammebeløb.

- Lige nu er der mangel på træ, mangel på stål og forlængede leveringstider på betonelementer. Det er alt sammen med til at presse priserne i vejret. For os i det almene er problemet, at vi står med nogle budgetter og rammebeløb, som slet ikke kan følge med den prisudvikling, siger Charlotte Nørbak, som er direktør for byggeri og byudvikling i Domea.dk.

Kan sætte byggeprojekter i stå

Skrækscenariet er, at prisernes himmelflugt sætter de mange byggeprojekter i stå eller at der skæres på kvalitet og ambitionsniveau over en bred kam, simpelthen fordi man ikke kan holde budgetterne. Sidstnævnte er vel at mærke ikke bare en teoretisk udfordring, fortæller Charlotte Nørbak.

- Lige nu har vi et konkret eksempel i Nordjylland, hvor vi står med et bæredygtigt byggeri, som er udbudt med en trækonstruktion. Her gik licitationen 30 procent over rammebudgettet og for at byggesagen ikke skulle gå i stå, med uoverskuelige udgifter til boligorganisationen til følge, har vi måtte genudbyde byggeriet med en traditionel tung facade. Det er en direkte konsekvens af de stigende priser, vi ser nu, og det er alle parter selvfølgelige ærgerlige over,” siger hun.

Dette eksempel viser, at bæredygtighed og grønnere byggeri må ofres, og det harmonerer slet ikke med samfundets høje og nødvendige ambitioner om en grøn omstilling.

Kalder på politisk handling

Høje byggepriser, høje grundpriser og nu også en voldsom prisstigning på byggematerialer. Det er alt sammen noget, der presser byggeriet og den almene branche, der bygger for en bred gruppe af mennesker, også dem som ikke har en tung pengepung. Især når det gælder nybyggeri er det her en alvorlig udfordring, som kalder på politisk handling, forklarer Thomas Holluf Nielsen, som er administrerende direktør i Domea.dk.

- De i forvejen stramme rammebeløb for nybyggeri kan slet ikke rumme så store prisstigninger. Fortsætter det, så risikerer vi dårligere kvalitet, et lavere ambitionsniveau – for eksempel når det gælder bæredygtige løsninger – og vi risikerer også, at vi slet ikke får bygget nok nyt. Og det vil være katastrofalt. Der er nemlig brug for flere gode almene boliger, siger han og fortsætter:

- Tiden er til at tænke nyt. Vi har en historisk lav rente, men reglerne siger, at vi skal finansiere på helt samme måde som for mere end et årti siden. Det holder ikke, siger han.

Hvis prisudviklingen fortsætter, er der behov for politisk handling meget snart. Ellers strander alment nybyggeri, og dagsordenen om bæredygtighed risikerer at blive en illusion. Af mulige løsninger peger Thomas Holluf Nielsen på den grønne pulje, som blev afsat i forbindelse med Grøn Boligaftale 2020 og mulighederne for at fremme det bæredygtige byggeri gennem fx midler i Nybyggerifonden.

- Man bør tænke i, at der afsættes midler fra Nybyggerifonden til at sikre bæredygtigt alment byggeri. Og det må gerne ske hurtigt og samtidig med en nytænkning af nybyggerifinansieringen. Det er vigtigt, at vores nybyggeri ikke går i stå eller at den grønne dagsorden ofres, slutter Thomas Holluf Nielsen.

Brancheorganisationen BL bakker op

- For over et år siden foreslog vi, at nogle af midlerne i Nybyggerifonden skal gå til særligt billige boliger til de socialt svageste. Nu er der fremlagt en rapport med konkrete forslag, som kan blive virkelighed til efteråret. Det er rigtig godt, siger Bent Madsen, som er administrerende direktør i BL.

I BL er man også enig i, at der sagtens kan tænkes videre i grøn anvendelse af midlerne i Nybyggerifonden, så man sikrer en fortsat bæredygtig udvikling i det almene byggeri.

- Det vil flugte fint med regeringens nye strategi for bæredygtigt byggeri. Ligesom det giver rigtig god mening at nytænke nybyggerifinansieringen, lyder skudsmålet fra direktøren brancheorganisationen.