Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

De sidste beboere i det gamle højhus på Peder Lykkes Vej på Amager skulle efter planen være fraflyttet ved årsskiftet – men Københavns Kommunes endelige vurdering betyder, at bygningen nu skal fraflyttes tre uger før planlagt.

Bygningen på Peder Lykkes Vej 61 er Amagers ældste højhus. Huset har en begrænset levetid og særligt de udvendige betonkonstruktioner er ’trætte’ efter 50 år med vind og vejr. Derfor er beboerne i gang med at flytte ud af den 16-etager høje bygning.

Skal flytte tre uger før tid

Oprindeligt var det planen, at de sidste beboere skulle være ude senest den 31. december 2022 – men den endelige vurdering fra Københavns Kommune betyder, at tidsplanen rykkes tre uger frem. Københavns Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning stiller i en skrivelse til boligselskabet Domea København, som ejer bygningen, krav om, at de sidste beboere i højhuset skal være ude allerede den 8. december – altså godt tre uger tidligere end planlagt. Og det skaber travlhed i det gamle højhus.

- Mange beboere er allerede flyttet ud, men der er også stadig en del, som mangler, og som nu skal flytte inden for endnu kortere tid. Det er i forvejen lidt af et puslespil at få flyttekabalen til at gå op – og med den nye tidsplan bliver det bestemt ikke lettere, siger Uffe Andreasen, som er regionsdirektør i Domea.dk og fortsætter:

- Vi har i nogen tid afventet kommunens endelige vurdering. Derfor er vi været forberedt på alle muligheder. Også at kommunen kunne vende tilbage med en endnu strammere tidsplan end den, vi vurderede, var nødvendig. Det kan selvfølgelig godt ærgre mig, at vi nu skal bede de beboere, som endnu ikke er flyttet, om at få pakket de sidste ting sammen i større hast. Heldigvis har vi godt styr på planerne for den midlertidige genhusning – så vi får travlt, men vi skal nok nå det.

Teknik- og Miljøforvaltningen begrunder sin aktuelle beslutning med, at evakueringsmulighederne via de udvendige altangange er blevet forringet som følge af de midlertidige foranstaltninger, der er lavet for at understøtte huset.

Det altoverskyggende fokus er beboerne

At den komprimerede tidsplan bliver en udfordring, vil regionsdirektøren ikke lægge skjul på, men boligselskabets altoverskyggende fokus er nu at hjælpe de sidste beboere godt videre til de nye genhusningsboliger.

- Vi har igennem hele perioden valgt at gå langt for at finde løsninger og stille hjælp og vejledning til rådighed for beboerne. Det handler om flyttehjælp, fortrinsret til ledige boliger, hjælp til midlertidig genhusning osv. Alt, hvad vi kan gøre for at hjælpe beboerne i en svær situation, har været på bordet. Jeg har stor respekt for alle de mange beboere, vi har været i dialog med, og som for størstedelens vedkommende har taget hele balladen med oprejst pande, siger Uffe Andreasen.

De omtalte konkrete initiativer tæller blandt andet, at den normale opsigelsesfrist er blevet sat ud af kraft, så beboere har kunnet fraflytte fra dag til dag uden at skulle betale husleje i opsigelsesperioden. Beboere i ungdomsboliger har fået fortrinsret til andre ledige boliger i boligselskabet. Og derudover bliver der stillet både flyttehjælp til rådighed og givet økonomisk fraflytningskompensation til de beboere, som flytter ud i god tid. Sidstnævnte er blevet givet for at gøre det attraktivt at fraflytte boligen i god tid, så man undgår en situation, hvor alle flytter samtidig, og der opstår spidsbelastninger ved elevatorer og i gangarealer.

Selvom de sidste beboere i de kommende dage fraflytter højhuset på Peder Lykkes Vej, kommer selve betonkonstruktionen til at stå der en tid endnu. Højhuset er nemlig bygget sammen med det nærliggende plejecenter, og det er ikke muligt at rive huset ned, før Københavns Kommune har fundet nye lokaler til plejecenteret.