Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Bag en jordvold mod Roskildevej og omkranset af store veje har bebyggelsen Gadehavegård ligget, siden den blev bygget i slutningen af 1970'erne. Ikke gemt væk, men alligevel lidt aflukket i forhold til resten af byen.

Men nu skal et stort udviklings- og renoveringsprojekt til samlet ca. 850 mio. kr. sørge for, at boligområdet får et nødvendigt løft og bliver attraktivt for flere. Samtidig skal området åbnes mere op og i højere grad integreres i lokalmiljøet.

Det står klart, efter beboerne i Gadehavegård i weekenden stemte for helhedsplanen, som tegner rammerne for en omfattende renovering og udvikling af boligområdet. 

I planen er der blandt andet lagt vægt på, at der fortsat skal være plads til alle generationer. De unge i Gadehavegård vil kunne gå direkte til kommunens nyopførte Campus fra deres studieboliger. Familier skal tilbydes en langt større variation af boliger - både private og almene lejligheder i én eller flere etager og rækkehuse i forskellige størrelser og udtryk. Ligesom der også vil være boliger med øget tilgængelighed.

Og så skal det hele bindes sammen af moderne, bæredygtige løsninger, opholdsrum til både rolige pauser og leg og bevægelse i de grønne udearealer og langs vejene, der binder de forskellige boligtyper sammen.

- Vi er glade for, at beboerne har sagt ja til helhedsplanen. Det betyder nemlig, at vi samtidig kan få gennemført den nødvendige renovering og modernisering, som vi længe gerne har villet. Og når nu vi står i den her sure situation med en politisk tvungen udviklingsplan, så kan vi lige så godt benytte muligheden for at få skabt et mere fremtidssikret, attraktivt og blandet boligområde med plads til alle i alle livets faser, fortæller formanden for Danske Funktionærers Boligselskab (DFB), Pia von Benzon.

Tæt samarbejde med beboerne

Beboerformanden, Ibrahim El-Khatib, har boet i Gadehavegård siden 1994. Og han var ikke begejstret, da den daværende regering i 2018 vedtog den såkaldte 'ghettopakke', som betød at Gadehavegård var blandt de 15 boligområder i Danmark, som skulle transformeres. 

Men smilet er alligevel vendt lidt tilbage. For når nu det skal være, glæder han sig over de mange spændende visioner, der er for området.   

- Vi har jo længe været klar over, at de politiske beslutninger ville påvirke alle os, som bor her i Gadehavegård. Men når nu det skal være, så er jeg rigtig glad for den plan, der er lagt og ikke mindst for, at afdelingsbestyrelsen som beboernes repræsentanter er og fortsat vil være inddraget så meget, som vi er. Jeg tror blandt andet, det er den løbende beboerinddragelse, som er en af grundene til, at vi i weekenden kunne sige ja til den helhedsplan, DFB sammen med Domea.dk fremlagde, siger Ibrahim El-Khatib.

Ingen gravko lige rundt om hjørnet

Med vedtagelsen af helhedsplanen har fløjten nu endeligt lydt for den konkrete igangsættelse af det store udviklingsprojekt, og der vil blive taget hul på de første nedrivninger allerede næste år. 

Det betyder også, at de første af de rigtigt mange beboere, som er nødt til at flytte enten permanent eller midlertidigt i forbindelse med renoveringerne, snart vil skulle genhuses. Det er lidt af et puslespil at få til at gå op med så omfattende en helhedsplan, men arbejdet med at finde gode løsninger har allerede været i gang længe hos Domea.dk's genhusningskonsulenter, ligesom DFB har taget en række særlige initiativer for at tilvejebringe de nødvendige boliger.

- Det her betyder enorme omvæltninger for de beboere, der har deres hjem i Gadehavegård. Det er ikke sjovt for de mange, der kommer til at skulle flytte enten midlertidigt eller permanent. Og det er heller ikke en let opgave at skulle finde passende genhusning til så mange beboere. Men jagten er gået ind, og vi har permanent genhusning på plads til de beboere, der bliver berørt i første omgang, siger Pia von Benzon.