Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Domea.dk sætter nu en tyk streg under det fokus, vi har på at sikre kompetent økonomistyring for boligorganisationerne – og vi ruster os samtidig til fortsat at drive og udvikle IT-understøttelsen og digitaliseringen for både kunder og medarbejdere.

Vi samler nemlig kræfterne og ekspertisen i to nye, stærke afdelinger. Afdelingen ’Kundeøkonomi’ får netop det entydige fokus: kundernes økonomi – mens afdelingen ’Digitalisering og koncernøkonomi’ bl.a. skal sikre et styrket strategisk udsyn på morgendagens teknologier og løsninger.

De nye tiltag kommer i naturlig forlængelse af den strategi, der er lagt for Domea.dk. Det fortæller Lars Holmbjerg, direktør for koncernøkonomi og forretningsudvikling.

- Vi styrker os på to områder, som er afgørende for, at vi kan levere ift. vores kunders forventninger – både når det gælder selve kerneforretningen, og når det gælder vores fortsatte udvikling. På den måde er det endnu et naturligt skridt på vejen mod at realisere vores virksomhedsstrategi, siger Lars Holmbjerg.

Kundeøkonomi i fokus

Afdelingen ’Kundeøkonomi’ etableres for at sikre et entydigt fokus på den del af kerneforretningen, som vedrører økonomistyringen ud mod kunderne, herunder fx udarbejdelse af budgetter, regnskaber forbrugsopgørelser og økonomirådgivning m.v.

- Vi har en vigtig opgave med at rapportere, rådgive og understøtte vores kunder, når det kommer til at have styr på økonomien i den enkelte boligorganisation – både på kort og langt sigt. Det handler også om at være gode til at vejlede om, hvordan man minimerer risici og får mest værdi for pengene ude i boligorganisationerne. Det fokus vil vi gerne sætte en tyk streg under, siger Lars Holmbjerg.

Virksomheden er i fuld gang med at rekruttere en kundeøkonomichef, som vil få det ledelsesmæssige ansvar for den nye afdeling. Jette Pilgaard Laursen får ansvaret for den anden nye afdeling, ’Digitalisering og koncernøkonomi’.

Stærkere på den digitale udvikling

Også på det digitale område styrker vi vores indsats. ’Digitalisering og koncernøkonomi’ skal bl.a. sørge for at spotte nye teknologier og løsninger samt at styrke og udvikle virksomhedens systematiske brug af data, sikre fortsat automatisering og skabe velfungerende integrationer mellem eksisterende og nye IT-systemer.

Og så skal afdelingen sikre, at vi også i fremtiden er i stand til at levere attraktive digitale løsninger til medarbejdere, bestyrelser og beboere samt til vores erhvervskunder.

- Den aktuelle beslutning afspejler en bevidsthed om, at vi som virksomhed hele tiden skal flytte os på det digitale område, hvis vi skal blive ved med at være en attraktiv samarbejdspartner for vores kunder. Derudover ønsker vi også at skabe en større sammenhæng rent organisatorisk for de medarbejdere, som i dag bidrager til udviklingen på det her område, siger Lars Holmbjerg.

Afdelingen vil bestå af alle medarbejdere, der arbejder med digital understøttelse og udvikling samt koncernøkonomi, dvs. fra IT-afdelingen, fra økonomiafdelingen og fra Digital Forretningsudvikling.

Den nuværende IT-chef, Leon Bredo Jensen, træder i forbindelse med omstruktureringen ind i en ny rolle, hvor han får ansvaret for design og kvalitetssikring af Domea.dk’s tekniske infrastruktur.

Den nye organisering træder i kraft med omgående virkning. Den får ingen indflydelse på, hvordan man som boligorganisation skal agere i den løbende kontakt med Domea.dk.