Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Krigen i Ukraine, den tårnhøje inflation og de stigende forbrugs- og energipriser har sat sit præg på det forgangne år. Og det har presset mange danskere økonomisk.

Vi har set en markant stigning i antallet af lejere i almene boliger, som har vanskeligt ved at betale huslejen. Der er flere, som sættes på gaden, og mange er bekymrede for fremtiden.

Det skaber utryghed, og det påvirker os hver især som mennesker.

Det stærke almene fællesskab og de principper, det bygger på, spiller i den sammenhæng en vigtig samfundsrolle. Vi er nemlig med til at holde hånden under nogle af de udsatte beboere, som har det svært i øjeblikket.

Det er noget af det, der fylder rigtig meget i vores hverdag rundt omkring i de lokale boligafdelinger og -organisationer. Så det er naturligvis netop det, vi skal tale om på årets landskonference.

Samtidig ser vi også ind i en fremtid, hvor det almenes sociale ansvar i det danske velfærdssamfund måske vil udvides yderligere.

Helt ind til kernen i det almene

På konferencen skal vi drøfte det, der fylder lige nu, men også hvad er det for nogle forventninger, der vil være til os i fremtiden.

Vi vil få inspiration udefra, ligesom vi skal lære af hinanden og dele vores erfaringer på tværs, så vi i fællesskab kan lykkes med at løfte det sociale ansvar.

Invitation og det endelige program for konferencen er på vej. Men I kan allerede nu se frem til et par spændende, inspirerende og også festlige dage.

Bestyrelsesformand for Domea.dk, Poul Rasmussen, glæder sig til en konference, hvor vi kommer helt ind til kernen af det almene – som handler om, at der skal være plads til alle, om at drage omsorg og tage et medansvar for hinanden.

- Da vi i efteråret mødtes til formands-/næstformandskonferencen, havde vi primært fokus på, hvordan vi rent økonomisk kan komme igennem den nuværende krise. For dét er vigtigt. Men det er jo ikke kun økonomien, der er udfordret. Vores generelle trivsel udfordres, når der sådan vendes op og ned på alting. Så jeg glæder mig til, at vi på Landskonferencen både kan få sat fokus på alt det gode, vi heldigvis allerede gør, når det gælder socialt ansvar. Men også de muligheder – og forpligtelser – vi som almene boligorganisationer i fremtiden kan få på det sociale område, siger Poul Rasmussen.