Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Den fælles indkøbsordning har været en realitet siden 2019, hvor en række af Domea.dk’s kunder blev enige om at købe ind sammen. Siden er kredsen af tilmeldte kunder blevet større – og i dag er mere end 95 procent tilmeldt ordningen.

Princippet er egentligt ganske enkelt. Ordningen udnytter størrelsen af den samlede volumen af indkøbte varer til at få en bedre pris og kvalitet. Samtidig er mange af de eksisterende leverandøraftaler gennemgået og genforhandlet eller sendt i udbud.

Til sammen har det givet væsentlige besparelser for Domea.dk’s kunder.

- En gennemsnitlig boligorganisation har fået besparelser på mere end 600 kr. pr. lejemål årligt. Nogle ligger lidt højere, andre lidt lavere, alt efter hvor mange af de nye aftaler man har fået implementeret. Uanset hvad er det ganske tilfredsstillende i forhold til de mål, vi satte os, da vi indførte ordningen, fortæller indkøbschef Henrik Reenberg.

De lokale indkøb gemmer på nye besparelser

Da indkøbsordningen blev indført, var det med en ambition om at finde besparelser på 1.250 kr. pr. lejemål pr. år. Her skulle den ene halvdel komme fra solidariske indkøb og den anden ved at genforhandle og konkurrenceudsætte de lokale indkøb. Og særligt når det gælder den sidste del, er der ifølge indkøbschefen endnu lavthængende frugter.

- Vi er rigtig godt på vej til at realisere det mål, vi satte os for det fælles indkøb. Der er dog fortsat væsentlige besparelser at hente, når det gælder de lokale indkøb. For nylig hjalp vi fx boligorganisationen ABCD på Fyn med at udbyde og forhandle en aftale om indkøb af solceller. Her rakte boligorganisationen ud, fordi man tænkte, at det ville være klogt at ’teste’ markedet og indhente flere nye tilbud, inden man skrev under. Så det hjalp vi med – og endte med at spare kunden for ca. 1,5 mio. kroner. Det er penge, som boligorganisationen nu kan bruge til andre ting, fortæller Henrik Reenberg.

Tilbud om indkøbsanalyse

I indkøbsafdelingen er man godt klar over, at det kræver en anderledes og målrettet måde at arbejde med sine leverandøraftaler på, hvis man skal nå målet om at få større besparelser på de lokale indkøb.

- Ofte har man måske brugt de samme leverandører i årevis – og ikke altid fået genforhandlet aftalerne eller undersøgt alternative leverandører. Men det kan ofte være en fordel at holde leverandørerne lidt til ilden, siger Henrik Reenberg.

Derfor har indkøbsafdelingen besluttet at tilbyde en indkøbsanalyse, som screener de lokale indkøb og aftaler og peger på, hvor der kan være penge at spare.

- Det er vores forsøg på at tilbyde de kunder, som gerne vil arbejde aktivt og strategisk med at reducere deres omkostningsniveau, en måde at komme i gang på. Hvad skal man være særligt opmærksom på? Hvad betaler andre kunder for sammenlignelige ydelser? Og hvor kan det bedst betale sig at sætte ind? Det er sådan nogle ting, vi går ind og sætter lys på sammen med kunden, forklarer Henrik Reenberg.

Domea.dk forventer, at den samlede besparelse på indkøb vil vokse fra 10 mio. kr. i 2022 til 12 mio. kr. i 2023. Det skyldes først og fremmest, at flere kunder har tilmeldt sig ordningen, samt at flere får implementeret de nye aftaler. Et øget fokus på konkurrenceudsættelse af lokale aftaler forventes ligeledes at bidrage positivt.