Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Domea.dk’s indkøbsafdeling har haft tre af de toneangivende aktører på telemarkedet til at byde ind på opgaven med at levere telefoni og internet til Domea.dk’s landscenter i Høje-Taastrup og Vejle samt til de lokale servicecentre i hele landet.

Og den øvelse har kastet en ikke ubetydelig besparelse af sig. Når regnebrættet gøres op, betyder udbuddet en samlet besparelse på ca. 4,4 mio. kr. fordelt over de kommende fire år, som aftalen løber.

Det fortæller Henrik Reenberg, som er chef for Domea.dk’s indkøbsafdeling.

- Vores eksisterende aftale havde efterhånden et par år på bagen, så det var naturligt at kigge det hele igennem igen. ’Har vi de rigtige produkter og abonnementstyper, og kan vi mon få en skarpere pris på en samlet løsning, hvis vi tester aftalen i markedet?’ Efter en indledende dialog med flere udbydere stod det klart, at det gav rigtig god mening at køre en egentlig udbudsproces. Derfor valgte vi at konkurrenceudsætte det samlede område, forklarer Henrik Reenberg.

De første indledende øvelser blev igangsat i sommer, og forleden faldt aftalen for de kommende fire år på plads. Paradoksalt nok endte det hele med, at det bedste tilbud kom fra den nuværende leverandør, TDC.

Men det er faktisk slet ikke så usædvanligt, som det måske kan lyde, forklarer Henrik Reenberg.

- Ofte ser vi, at de nuværende leverandører kan levere nogle ret attraktive tilbud i konkurrence med andre. Det handler bl.a. om, at de har en bedre forhåndsviden om os som kunde – der er simpelthen mindre risiko, færre ubekendte og færre etableringsomkostninger. Det gør, at det slet ikke er så usædvanligt endda, at det er den eksisterende leverandør, som kan levere det bedste match mellem pris og kvalitet, siger han.

Det betyder også, at selvom prisen falder på den samlede aftale, så opretholdes det nuværende serviceniveau, når det gælder dækning, hastigheder mv.

Besparelserne realiseres i takt med at den nye aftale implementeres efter årsskiftet – det sker forventeligt i første halvår af 2023.

En del af den fælles indkøbsordning

Udbuddet af telefoni, data og internet er en del af den fælles indkøbsordning, og det betyder, at det kommer de af Domea.dk’s kunder, som er med i ordningen, til gode.

Siden aftalen om solidarisk indkøb trådte i kraft tilbage i 2019, er der udbudt og genforhandlet en lang række service- og leverandøraftaler, herunder skadesservice og vagttelefon, vandbehandlingssystemer, vaskerier, elevatoreftersyn og rengøring. Og en særdeles attraktiv el-aftale, hvor det lykkedes at fastlåse el-prisen, inden den for alvor begyndte sin himmelflugt.

En opgørelse fra Domea.dk’s indkøbsfunktion viste tidligere i år, at de boligorganisationer, som har fuld implementering af de nye indkøbsaftaler, i gennemsnit sparer 600 kr. pr. lejemål årligt.

- Det lyder måske ikke af så meget, men for de fleste af Domea.dk’s kunder svarer det til en samlet besparelse på mere end 300.000 kroner om året. Og det er penge, som i stedet kan bruges til noget andet, siger Henrik Reenberg.