Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

I det boligsociale arbejde skaber og understøtter du de bedst mulige sociale levevilkår for beboerne i det boligområde, hvor du arbejder. Beboerne er alle, der bor i området: små børn, familier, unge, voksne og ældre. Vi er derfor i tæt kontakt med beboerne i alle livets faser.

Vi arbejder i teams, men har hvert vores indsatsområde, som ’dækker’ beboerne på forskellige stadier i livet. Vi har derfor også forskellige faglige profiler og kompetencer som boligsociale medarbejdere. Fællesnævnerne er udvikling og et fælles fodslag i forhold til at sætte vores kvalifikationer i spil for beboerne.

Vi arbejder med forebyggende sociale indsatser, hvilket betyder, at vi ikke opererer som myndighedspersoner, men vi samarbejder med alle de myndigheder, der har betydning for beboernes trivsel og velvære.

Vi står for samskabelsesprocesser mellem relevante lokale aktører, nationale ngo’ere, aktive og/eller ressourcestærke borgere og beboere.

En boligsocial helhedsplan, som vi er ansat i, er opdelt i indsatsområder, som vi hver især varetager og koordinerer samlet. Det er alle indsatser, der opbygger kapacitet på individ-, gruppe- og samfundsniveau for beboerne.

Et boligsocialt team er til stede fysisk i boligområdet – også uden for almindelig arbejdstid. Fordi det giver mening, da det er der, beboerne har fri og tid.

Proaktivt arbejde

Vi hjælper også beboerne med relevant rådgivning eller brobygning til eksisterende myndigheder og forvaltninger, institutioner og private aktører i kommunen, i regionen og på landsplan. Vi samarbejder med alle relevante aktører for at kunne skabe vedvarende og afgrænsende netværk og relationer internt i boligområdet.

Vi arbejder målrettet med relationsarbejde via kommunikationsstrategier og gennem alle tænkelige kanaler (ansigt til ansigt, hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve, lokale nyhedsmedier osv.), så flest mulige beboere får glæde af tilbud og projekter.

Vores sigte er altid udviklingsarbejde, og vi er ansvarlige for at udvikle og omsætte relevante partnerskabsaftaler til handling. Det betyder også, at vi fundraiser, afrapporterer og evaluerer – også sammen med beboerne.

Omskiftelighed i jobbet

Det boligsociale arbejde udføres i et politisk felt med mange aktører. Ofte medfører det ændringer og retningsskift, hvilket man skal kunne navigere i som medarbejder. Nogle gange ved at holde fast – andre gange ved at være fleksibel eller gå fra plan A til plan B.

Hele tiden stiller vi os selv og omgivelserne spørgsmålet: Hvad tjener boligområdet og beboerne bedst?

Der kan være forskellige interesser og ønsker i samarbejdet med og mellem lejere, boligorganisation(er), kommune og det boligsociale sekretariat, og det er vores opgave at vurdere, hvornår der er behov for at udfordre, og ikke mindst hvordan, så vi kommer i mål med projekterne til beboernes og boligområdets bedste.

Trivsel

Som kolleger, der kan være spredt ud over et større eller mindre geografisk område i hverdagen, er vi en del af mindre teams, hvor vi sparrer med og hjælper hinanden. Vi er samlet til ugentligt fællesmøde, og nogle gange om året mødes vi til teamdage med kolleger fra andre dele af landet og naturligvis til julefrokoster, sommerfester og andre traditionelle religiøse eller kulturelle begivenheder. Det varierer fra helhedsplan til helhedsplan, hvilke arrangementer vi mødes om.

Kigger vi på trivslen for medarbejdere på det boligsociale område er arbejdsglæden og følelsen af mening med arbejdet høj. I den seneste måling fra september 2019 scorer medarbejderne samlet set deres arbejdsplads på niveau med eller højere end de virksomheder, vi sammenligner os med, på samtlige parametre. Særligt samarbejde ligger højt.

Virksomhederne, som vi sammenligner os med, arbejder ligesom os målrettet med trivsel, og i alt svarer ca. 120.000 medarbejdere på samme trivselsmåling.

Målingen bliver gennemført hvert år og bruges til at understøtte og supplere den daglige dialog – og den fører til konkrete handleplaner og indsatsområder.

Goder

Så er der alt det ekstra, som også bidrager til trivslen og sammenholdet:

 • Fri 1. maj, grundlovsdag og fredag efter Kr. himmelfartsdag, den 24. december og 31. december
 • 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår pr. barn (under 15 år)
 • Barnets 1. og 2. sygedag
 • Seniorordning
 • Julefrokost
 • Julegaver fra Domea.dk
 • Mulighed for at leje Domea.dk’s sommerhus
 • Projekt Livsbalance
 • Sundheds- og behandlingsforsikring
 • Indkøbsrabatter
 • Personaleforening
      

Medarbejderprofiler i den boligsociale helhedsplan