Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Et servicecenters fornemmeste opgave er at servicere lejerne – både de nuværende og de kommende – i et eller flere boligområder og sørge for, at driften af boligerne fungerer. Som ansat får du derfor en berøringsflade, der rækker ud over servicecentres fire vægge. Sammen med dine kolleger er du bl.a. i kontakt med beboere, ansøgere, organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer og andre, der har deres gang i de boligområder, I servicerer. Nogle kolleger vil også have et samarbejde med de lokale kommuner, med lokale håndværkere og øvrige samarbejdspartnere.

Derudover vil flere af jer også have kontakt til kolleger og afdelinger i Domea.dk. Det kan fx være medarbejdere i Økonomi, Byggeri og byudvikling, Kommunikation eller andre.

Ud over at være en lokal arbejdsplads for en eller flere boligorganisationers medarbejdere i driften er servicecentret også et kontor med åbningstider, hvor beboerne kan få personlig betjening. Der er derfor både medarbejdere, som primært har deres daglige gang på servicecentret, og medarbejdere, der mest opholder sig ude i boligområderne, hvor de slår græs, reparerer vandhaner, laver flyttesyn og meget, meget andet. Her er måske også placeret et satellit-kontor/en frokoststue.

Uanset hvor I færdes mest i dagligdagen, har I også en, ofte lidt usynlig, men meget vigtig opgave, som kan følge med jobbet. I spiller en stor social rolle i det eller de boligområder, I færdes i, og I har et ansvar for at reagere, hvis en beboer trives dårligt eller på andre måder har ændret adfærd, så der er grund til bekymring.

Trivsel

Som kolleger, der kan være spredt ud over et større eller mindre geografisk område i hverdagen, bliver I en del af mindre teams, hvor I kan sparre og hjælpe hinanden. I vil sjældent være samlet alle medarbejdere på én gang, men nogle gange om året mødes I til teamdage, til julefrokost og sommerfest. Det kan variere fra servicecenter til servicecenter, hvilke arrangementer I mødes om.

Kigger vi på trivslen for medarbejdere på servicecentre er arbejdsglæden høj. I den seneste måling fra september 2019 scorer medarbejderne deres arbejdsplads højere end de virksomheder, vi sammenligner os med, på samtlige parametre. Særligt arbejdsglæde, nærmeste leder og samarbejde ligger meget højt.

Virksomhederne, som vi sammenligner os med, arbejder ligesom Domea.dk og servicecentrene målrettet med trivsel, og i alt svarer ca. 120.000 medarbejdere på samme trivselsmåling.

Målingen bliver gennemført hvert år og bruges til at understøtte og supplere den daglige dialog – og den fører til konkrete handleplaner og indsatsområder.

Goder

Så er der alt det ekstra, som også bidrager til trivslen og sammenholdet:

 • Julefrokost
 • Julegaver fra Domea.dk
 • Mulighed for leje af Domea.dk’s sommerhus
 • Projekt Livsbalance
 • Sundheds- og behandlingsforsikring
 • Indkøbsrabatter
 • Personaleforening
 • Fri 1. maj, dagen efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag og den 24. og 31. december
 • 2 børneomsorgsdage pr. år pr. barn (under 15 år)
 • Barnets 1. og 2. sygedag
 • Seniorordning

Her ligger servicecentrene
   

Medarbejderprofiler på servicecentrene