Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Siden 2020 har medlemmerne af Domea.dk’s bestyrelse arbejdet målrettet med kompetenceudvikling, når det gælder evnerne til at varetage det ansvar, der følger med en bestyrelsespost – og dermed sikre, at bestyrelsen skaber mest mulig værdi for virksomheden og derigennem kunderne. Der er bl.a. udarbejdet et bestyrelsescharter og en proces for tilbagevendende evaluering af de individuelle medlemmers indsats. Arbejdet er inspireret af Anbefalinger for god Selskabsledelse.

Ambitionen om at professionalisere bestyrelsesarbejdet yderligere tager bl.a. udgangspunkt i vores strategi ’Fremtidens individuelle fællesskab’ og skal også sikre en gennemsigtighed, så kunder og andre interessenter kan følge med i udviklingen.

Bestyrelsescharter

Bestyrelsescharteret skal ses som en aftale, der er indgået mellem bestyrelsesmedlemmerne. Herigennem forpligter de sig selv og hinanden på de opgaver, de særligt bør have fokus på, det ansvar, der ligger i rollen, og den adfærd, der forventes af dem. Derudover fremgår beslutningen om, at medlemmerne årligt evalueres individuelt og som samlet bestyrelse. Charteret understøtter den fortsatte udvikling af arbejdet i bestyrelsen og beskriver, hvordan det ideelle bestyrelsesarbejde – med udgangspunkt i strategien – ser ud i Domea.dk.

Det indeholder charteret:


Honorarer

Vores fokus på at udvikle bestyrelsesarbejdet er også et led i at gøre det gennemsigtigt for kunder og andre interessenter. Og derfor har vi også valgt at være åbne om vores honorarer.

  • Bestyrelsesformanden: 297.896 kr.
  • Næstformanden: 198.597 kr.
  • Medlem: 70.928 kr.

    (2022-satser)