Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Synsmanden sørger for at syne boligen og udarbejder en flytteafregning. Efter fraflytning hjælper Lindorff med at inddrive fraflyttede beboeres ubetalte flytte-afregninger.
 Som et led i vores løbende tiltag for at optimere boligafdelingernes økonomi, har Domeas bestyrelse vedtaget, at inddrivelse af fordringer, dvs. inddrivelse af fraflyttede beboeres ubetalte flytteafregninger varetages af Lindorff.
 
Bedre økonomi og færre sager i retten
Lindorff er et inkassoselskab, der arbejder grundlæggende anderledes med sagerne og lægger et stort arbejde i den vigtige fase, før sagerne går i retten. Her er det en stor fordel, at de benytter sig af tidligere ansatte inden for revision, politi og bankvæsen, som har erfaring med inddrivelser.
 
Denne tilgang betyder, at færre sager må sendes til retslig inkasso. Det giver mærkbare besparelser på fx advokatsalær og sagsomkostninger, lige som de fraflyttede beboere undgår en ubehagelig retssag.

En vigtig del af aftalen er, at Lindorff i disse sager arbejder med ’no cure no pay’. Det betyder, at boligafdelingerne ikke skal betale for inddrivelser, der ikke lykkes.

I de tilfælde, hvor det alligevel er nødvendigt med retslig behandling af sagen, vil der stadig være vigtige besparelser at hente i samarbejdet med Lindorff, da Lindorff arbejder med en anden form for honorarstruktur, der falder ud til boligafdelingernes fordel.

Hidtil har Domea arbejdet med 17 forskellige advokater over hele landet i forbindelse med inddrivelse af ubetalte flytteafregninger på fraflyttede beboere. Det har i 2013 medført et tab på 1,4 mio. kr. om året for de involverede boligafdelinger, da der også har været omkostninger til fx advokatbistand, når det ikke er lykkedes at inddrive en del det udestående.

Hvad betyder det for boligorganisationerne?
Det forventes, at samarbejdet med Lindorff vil forbedre boligafdelingernes økonomi ved, at flere penge hentes ind og ved at undgå vigtige omkostninger ved inddrivelsesprocessen. Og det er med disse fordele for øje, at Domea har indgået i et samarbejde med Lindorff i hele landet.