Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Ifølge regeringen vil op mod 100.000 flygtninge og familiesammenførte ankomme frem til 2020 og KL regner i denne sammenhæng med, at der er behov for 42.000 billige boliger. Dermed står det danske samfund og i særdeleshed de almene boligafdelinger overfor en stor integrationsopgave, for langt de fleste flygtninge bosættes i almene boligafdelinger.

Gæstfrihed på Mors

I mange boligafdelinger går integrationen godt, fordi bebeboere, bestyrelser og lokale medarbejdere gør en stor indsats for at få de nye beboere til at falde til. Hanne Østergaard, der er bestyrelsesformand i boligafdelingen Fuglsøparken i Nykøbing Mors har selv lagt stort engagement i at integrere en gruppe syriske flygtninge i boligafdelingen.

- Syrerene er utrolig venlige og gæstfri, så man bliver altid inviteret indenfor til en kop te. Det har været en stor oplevelse at lære dem at kende, fortæller siger Hanne Østergaard.

Hun mener, at mange boligafdelinger, inklusiv hendes egen, vil få stor gavn af Dansk Flygtningehjælps eksperter og frivillige. For det kan hurtigt gå skævt på grund af manglende viden, misforståelser eller mangel på dialog.

Partnerskab løfter integrationsindsatsen lokalt

Den almen bygge- og boligadministration Domea.dk har heldigvis kun oplevet få gange, at det er gået skævt i boligafdelinger hidtil, men udsigterne til at skulle integrerer mange nye beboere i de kommende år har bragt Domea.dk og Dansk Flygtningehjælp sammen.

- Vi har en vigtig samfundsopgave i at skaffe billige boliger til de, der har behov i et tæt samarbejde med kommunerne. Og vi vil gerne bidrage med boliger til flygtninge, men mange boligafdelinger mangler viden og hænder til at kunne håndtere integrationsopgaven. Integrationsindsatsen i de almene boligafdelinger får nu et stort løft med vores samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, siger Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør i Domea.dk, og forsætter:

- Vi har den tilgang i Domea.dk, at vi skal fokusere på vores kerneydelser og indgå partnerskaber med de dygtigste aktører på andre områder – og på integrationsområdet er det Dansk Flygtningehjælp.

Der kan nemlig let opstå mange spørgsmål og uvante situationer, når der kommer nye til et boligområde. Det kan være svært for naboer, beboerdemokrater og boligadministration at vide, hvordan man bedst modtager beboere med flygtningebaggrund i boligområdet, og hvordan man efterfølgende får det til at fungere godt for alle beboere i området.

Frivillige hjælper frivillige

Domea.dk og Dansk Flygtningehjælp har den 1. juni 2016 aftalt et strategisk partnerskab for at give flygtninge en god modtagelse og styrke integrationen i boligområderne.

- Partnerskabet med Domea.dk betyder, at boligafdelingsbestyrelser og medarbejder kan trække på vores specialister i Center for Udsatte Flygtninge, og få hjælp i dagligdagen fra vores store, landsdækkende frivilligorganisation, Frivillignet, siger Anette Christoffersen, integrationsdirektør i Dansk Flygtningehjælp, og tilføjer:

- Vi tror på, at når vores frivillige arbejder sammen med frivillige bestyrelsesmedlemmer og beboere, så har vi et stærkt grundlag for en ny frivillighedsmodel og for en vellykket integrationsindsats.

Integrationsindsatsen i de almene boligafdelinger får nu et stort løft med vores samarbejde med Dansk Flygtningehjælp
Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør i Domea.dk

Fakta om partnerskabsaftalen

Samarbejdet mellem Dansk Flygtningehjælp og Domea.dk er nyskabende fordi det knytter frivillige fra Dansk Flygtningehjælps Frivillignet sammen med de frivillige beboere i bestyrelserne i boligafdelinger suppleret af specialister fra Center for Udsatte Flygtninge.

Rådgivning og uddannelse: Oplæg, kurser, informationsmøder samt telefon- og mailrådgivning af medarbejdere, bestyrelser og beboere af integrationsspecialister fra Center for Udsatte Flygtninge.

Hjælp af frivillige fra Dansk Flygtningehjælp: Frivillignet har frivilliggrupper over hele landet og kan bistå med at starte nye frivilliggruppe op. Aktiviteterne spænder vidt fra:

  • Lektiehjælp til børn og voksne
  • Sprogtræning for børn, unge og voksne
  • Rådgivning og hjælp til jobsøgning
  • Sociale og kulturelle arrangementer
  • Kvindecafé
  • Netværksfamilier

Tolkeservice: Dansk Flygtningehjælps tolkeservice hjælper med mundtlig tolkning til møder i boligafdelingerne og skriftlig oversættelse af eksempelvis husorden, vedtægter, skilte mm.

Fakta om Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp (DFH) er en privat humanitær organisation grundlagt i 1956. Dansk Flygtningehjælp arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle aspekter af flygtningesagen med det overordnede mål at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne. 

  • DFHs Frivillignet har 8000 frivillige over hele landet
  • DFHs Center for Udsatte Flygtninge er et videnscenter med indgående kendskab til integration og rehabilitering
  • DFHs Tolkeservice er landets største tolkebureau med 500 tolke tilknyttet, der formidler tolkning og skriftlig oversættelse på ca. 65 forskellige sprog

Fakta om Domea.dk

Domea.dk er en almen bygge- og boligadministration. Domea.dks kunder er mere end 100 almene boligorganisationer over hele Danmark, der tilsammen ejer 53.000 almene lejeboliger. Domea.dk er, ligesom de almene boligorganisationer, non-profit, kundeejet og demokratisk ledet.