Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Alle taler om det, men ingen gør noget – eller hvad?
Der skal tænkes kreativt og nyt, hvis yder- og landkommunerne skal holde på sine borgere og tiltrække nye. Flere og flere flytter som bekendt til de større byer og trækker et spor af især tomme enfamiliehuse, faldende huspriser og et usikkert boligmarked efter sig.

Situationen, der udspiller sig i flere hjørner af Danmark, er meget alvorlig og udhuler store områder, og den danner baggrund for et nyt projekt, som Domea.dk har været en del af. For den almene boligsektor kan bidrage til vende udviklingen, lyder det fra Mette Mogensen, der er projektudviklingschef i Domea.dk

- Vi har som almen sektor, der er en del af samfundet, også et ansvar for at gøre noget. Det er en svær, men utrolig vigtig opgave, og ifølge det her projekt tyder det på, at der er et potentiale, siger Mette Mogensen.

Artiklen fortsætter under billedet

Øget mobilitet og bokvalitet

Tanken med projektet har været at finde ud af, om man kan tiltrække og fastholde borgere ved at omdanne private parcelhuse til energivenlige almene enfamiliehuse, man kan leje sig ind i.

- Det vil give en øget mobilitet til yderområderne, så det ikke kun går den anden vej, for det vil betyde, at flere tør flytte til området, fordi de ikke binder sig til en ejerbolig, siger Mette Mogensen, der forudser andre positive følgevirkninger.

Når man blander almene lejeboliger med private ejer- og lejeboliger, vil der bo flere forskellige mennesker i området med forskellige uddannelser og kompetencer, hvilket vil gavne både lokalmiljøet og arbejdsmarkedet. Derudover vil moderniserede og bæredygtige huse give attraktive priser, der kan løfte området.

Mette Mogensen understreger, at det ikke er den almene sektors opgave at holde hånden under det private boligmarked. Der skal foregå en meget grundig analyse af, hvilke områder det vil batte at sætte ind i, og rapporten bag projektet anbefaler, at der bliver lavet grundige forundersøgelser af mulighederne for at gøre projektet til en realitet.

Domea.dk er klar til at se positivt på sagen og evt. bistå kommuner og boligselskaber, når undersøgelserne forelægger.