Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Fra 1. juli 2019 bliver den interne venteliste kun brugt for halvdelen af de boliger, som skal udlejes efter ventelisten i en boligafdeling/-organisation. Den anden halvdel af boligerne skal nu udlejes til ansøgere på den eksterne venteliste – altså til ansøgere, der ikke i forvejen har en bolig i boligorganisationen.

Ændringen sker som følge af en aftale, regeringen og Dansk Folkeparti indgik i marts. Den giver bedre mulighed for ansøgere på den eksterne venteliste for at få en fod inden for i en boligorganisation.

- Ændringen betyder alt andet lige, at det bliver mindre attraktivt at stå på den interne venteliste, når den kun gælder for halvt så mange boliger som tidligere. Til gengæld får de boligsøgende på den eksterne venteliste bedre muligheder for at få fat i en bolig, siger Camilla Sverdlin-Højer, der er juridisk chef i Domea.dk.

Hidtil har det været sådan, at når en familiebolig skal udlejes efter ventelisten, har beboerne i afdelingen og i boligorganisationen altid haft fortrinsret til boligen, hvis de har skrevet sig på intern venteliste (oprykningsventeliste). Beboere fra samme boligafdeling har desuden haft fortrinsret forud for andre beboere i samme boligorganisation.

De ændrede regler gælder kun for de boliger, som også hidtil skulle udlejes efter ventelisten. Hvis fx kommunen råder over 25 % af de ledige boliger, og yderligere 50 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier, så gælder de ændrede regler kun for de sidste 25 %, som i forvejen udlejes efter venteliste.