Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Domea.dk er godt i gang med at omsætte strategien Fremtidens individuelle fællesskab til nye arbejdsgange og nye måder at gøre tingene på i hverdagen.
En af forudsætningerne for, at vi lykkes godt både i den daglige kerneforretning og i alle de vigtige strategiske projekter, som udspringer af strategien, er en forbedring og udvikling af samarbejdet på tværs af organisationen.

I byggeprojekterne er samarbejdet på tværs altafgørende, da det involverer så mange aktører: Både beboerdemokrater og projektledere, som koordinerer gennemførslen, medarbejderne i servicecentrene, genhusningskonsulenterne og kundeservice, som står for udlejning – for ikke at tale om dem, som har snor i økonomien, så budgetterne holdes.

Vores kunder bygger og skal bygge rigtig meget nyt i de kommende år. Boligaftalen, som landede sidste år, har derudover også sat gang i mange nye renoveringsprojekter, hvoraf en stor del skal løftes i Domea.dk regi.

Det er samlet set en kæmpe opgaveportefølje, som kræver en stor indsats på tværs af hele organisationen – både i landscenteret og i samarbejdet med servicecentrene. Derfor vil vi nu rykkere tættere sammen, så vi kan betjene vores kunder og i sidste ende beboerne bedst muligt.

Høj kundetilfredshed og kvalitet hver gang vi bygger

Som et oplagt led i den forretningsstrategiske indsats, iværksatte Domea.dk sidste år udviklingsprojektet ”Høj kundetilfredshed og kvalitet hver gang vi bygger”. I samarbejde med Implement Consulting Group har vi bedt en række af boligorganisationerne om at vurdere deres oplevelser fra konkrete byggeprojekter med fokus på, hvordan vi kan blive en endnu bedre samarbejdspartner for dem.

På baggrund af undersøgelsens resultater går udviklingsprojektet nu ind i næste fase. En tværorganisatorisk arbejdsgruppe skal se på, hvordan vi sikrer, at den enkelte kundes ønsker og behov er i skarpt fokus hele vejen rundt, hver gang vi bygger sammen.

Arbejdsgruppen er sammensat med deltagere på tværs af Domea.dk. Det vil sige, at der er repræsentanter fra både byggeafdelingen, servicecentrene, økonomi, kundeservice, IT og kommunikation. Gruppen, som mødtes første gang i sidste uge, skal hen over de næste par måneder komme med forslag til, hvilke konkrete løsninger og handlinger der skal til på tværs af landscenteret og servicecentre, så vi kan sikre høj kundetilfredshed og kvalitet i alle byggeprojekter.

Tidlig og tydelig forventningsafstemning

En af de ting, der allerede på det første møde i arbejdsgruppen blev talt meget om, er behovet for en tidlig og tydelig forventningsafstemning med kunden, allerede når byggeprojektet endnu kun er på tegnebrættet. På den måde kan vi bedre undgå eventuelle senere misforståelser samt sikre, at det er kundens reelle ønsker og interesser, vi varetager.

”Et uformelt ’for-møde’, kan man måske kalde det, allerede i opstartsfasen og allerhelst inden selve projektet egentlig går i gang. Så vi sammen med bestyrelsen kan se på, hvad det er, de ønsker sig og hvad der reelt er af muligheder. På den måde kan vi tidligt i projektet knytte nogle stærke bånd og bedre hjælpe vores kunder og rådgive dem - måske inden de overhovedet byder på en grund eller byggemulighed”, siger Jan Vorgaard, der er kundechef i Domea Boligservice i Vejle.

”Huddle up!”

En anden af arbejdsgruppens deltagere er Thomas Zachasørén Høtoft, som er byggeprojektleder i Byggeri og byudvikling. Han har været i Domea.dk i godt et halvt år, og en af de ting, han bed mærke i, da han startede, var det, han kalder ”bratte overgange i vores snitflader” – at overlappet mellem administrationen og driften måske er for smalt. 
”Det drejer sig om tilknytningen til hinanden, som jeg mener kan være udfordret organisatorisk, og som måske kan være svær at ændre. Men det handler i bund og grund om at se hinanden som en relation og ikke som en ressource. Personligt ønsker jeg at være så tæt på de boligselskaber, jeg samarbejder med, at de opfatter mig som en af dem - altså nærmest en intern.”
Thomas, som lige siden sin studietid har været meget glad for amerikansk fodbold, ser det sådan her:
”Jeg tror, at vi skal ”huddle up”. Det er et udtryk som bruges i amerikansk fodbold, når holdet går på banen for at vinde sammen. Så samler man sig og understreger, at man er ét hold, uanset om man er forsvarer, angriber, kicker eller træner. På samme måde tror jeg, at det vil være med til at øge kundetilfredsheden, hvis vi bliver endnu bedre til at teame op hele vejen rundt”, siger Thomas, som håber, at denne tværorganisatoriske arbejdsgruppe kan blive en kickstarter for det.