Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Projektet ’Højere kundetilfredshed og kvalitet, hver gang vi bygger’ er gået over i implementeringsfasen. Og arbejdet med at realisere de første af de i alt ni konkrete løsninger er godt i gang.

Senior projektleder i Byggeri og byudvikling Thomas Zachasørén Høtoft er en af delprojektlederne. Hans arbejdsgruppe har netop afholdt deres tredje workshop og er nu klar til at lægge sidste hånd på det, han kalder ’byggeriets bog’.

- Vi er gået sammen på tværs for i fællesskab at udarbejde et bud på en form for guide, som vi kan støtte os til, når vi starter et nyt byggeprojekt op sammen. Når jeg kalder det ’byggeriets bog’ er det lidt med et glimt i øjet. For der er ikke tale om en facitliste eller noget, alle skal slavisk igennem hver gang. Det er mere et oplæg til dialog, som hjælper os igennem de vigtige indledende overvejelser, så vi kan få den bedst mulige forventningsafstemning, inden vi går i gang med byggeprojektet, fortæller han.

Når guiden er finpudset, vil projektgruppen i første omgang ’teste den’ både hos kunder og i byggeafdelingen. For selve essensen er, at det her er et værktøj, vi er fælles om.

- Det, der er helt afgørende, er, at dette ikke opfattes som enten byggeafdelingens eller driftens. For at lykkes må vi én gang for alle lægge den der ’os-og-dem-opfattelse’ væk. Derfor er det også helt naturligt med en agil proces, hvor alle dem, der skal bruge værktøjet, er med i processen og har medbestemmelse og -ansvar, så alle også får et godt medejerskab, fortæller Thomas Zachasørén Høtoft.

God kemi og god relation

Et af de andre delprojekter, som også er godt undervejs, handler om, hvilke byggeprojektledere der skal teame op sammen med den enkelte kunde, når vi har byggeprojekter sammen.

Kundechef Lars Todbjerg-Hansen sidder i det delprojekt. Han fortæller, hvor stor en fordel det er, når der er mere end en byggeprojektleder med kendskab til det enkelte projekt, da det er med til at mindske projektets sårbarhed. Hvem, det så helt præcis skal være, drejer sig selvfølgelig om faglighed og erfaring, men også om kemi og relationer.

- Det er rigtigt vigtigt, at vi som kunder er med i loopet, når teamet skal sættes. Og hvis der undervejs er udskiftning, fx fordi en projektleder stopper, så skal vi orienteres på forhånd. Sådan fungerer det heldigvis også allerede mange steder i dag. Men nu pinder vi det ud og får det tilføjet til den omtalte byggeopstarts-guide, så det kan blive den gældende praksis på alle byggesagerne, siger Lars Todbjerg-Hansen.

I det delprojekt, han er en del af, arbejder de derudover på at lave en praksis for samlokalisering, som det så fint hedder.

- Det handler i bund og grund om at styrke relationen. Og her er det vigtigt, at vi regelmæssigt mødes fysisk. Ikke kun for at tage et aktuelt møde, men faktisk sidder og arbejder samme sted, spiser frokost sammen eller tager en uformel snak over en kop kaffe. Det kan virke fjollet og måske banalt at sætte den slags på formel. Men det har vi valgt at gøre, for det er der brug for. Det er afgørende for at skabe og bevare de gode relationer, som er fundamentet for det gode samarbejde, fortæller Lars Todbjerg-Hansen.

Involvering og status på første bølge

De ni løsningsforslag, som blev godkendt inden sommer, er fordelt på tre overordnede temaer og implementeres i tre bølger, fordelt efter hvor stor effekt de vurderes at have for kunderne, samt hvor lang tid de tager at implementere.

Den første bølge består af fire delprojekter, som spreder sig over alle tre temaer og er bemandet på tværs af organisationen med projektgruppedeltagere fra såvel drift som administration.

På kundechefmødet den 18. november giver de fire delprojektgrupper en status. Alt efter hvor i processen, projektet er, vil både byggeafdelingens projektledere og kundecheferne inviteres til at læse med og komme med input.