Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Det er et udtalt ønske blandt virksomhedens kunder. Det er fremhævet i strategien. Og det er en opgave, der ligger i naturlig forlængelse af det værdimæssige kompas, virksomheden har som aktør i den almene branche: Domea.dk skal være en bæredygtig virksomhed.

- Vi har som virksomhed et ansvar for det samfund, vi er en del af. Det skal vi leve op til og tage på os. Vi skal bidrage ved at trække den rigtige vej og levere konkrete og målbare bidrag. Samtidig er det et væsentligt element i vores konkurrenceevne, hvor bæredygtighed bliver mere og mere vigtig. Derfor er det arbejde, vi nu tager hul på, også en del af vores igangværende omstilling til en mere kundeorienteret og bæredygtig administrations- og rådgivningsvirksomhed. Det sætter vi nu en tyk streg under, hvis nogen skulle være i tvivl, siger Thomas Holluf Nielsen om baggrunden for initiativet.

I spidsen for indsatsen står Mette Mogensen med direkte reference til direktionen. Domea.dk's by- og boligudviklingschef skal sammen med en arbejdsgruppe udvikle den plan, som skal bringe virksomheden nærmere målet.

- Vi har igennem længere tid arbejdet med bæredygtige projekter og indsatser, så det er bestemt ikke sådan, at vi begynder på bar bund. Men det er nyt, at vi så klart, så entydigt og uden forbehold siger: 'Vi vil være bæredygtige’, forklarer Mette Mogensen.

For hende er målsætningen mere end bare ord. For som hun siger:

- Med den ambition giver vi vores kunder, beboerne og vores omverden et løfte om et bæredygtigt Domea.dk. Det forpligter, og det er noget, vi vil blive holdt op på i fremtiden.

Nogle af de eksisterende indsatser, hun refererer til, er bl.a. arbejdet med genanvendelse af byggematerialer, indarbejdelse af verdensmål i byggepolitikken, socialt ansvar ift. beboere, som er kommet bagud med huslejen og – seneste skud på stammen – et udviklingsarbejde med Danske Funktionærers Boligselskab (DFB) og Realdania, som skal give hjemløse unge tag over hovedet.

Så Domea.dk har allerede markeret sig med en række bæredygtige indsatser. Det nye bliver at skabe en organisering og tilrettelægge en proces, som giver en konkret målbar handlingsplan for det videre arbejde. Det er det, der tages fat på nu. Og det kræver ifølge Mette Mogensen bl.a. en afklaring af, hvordan virksomheden indholdsmæssigt definerer sit unikke bidrag til den dagsorden. Vil man det hele på én gang, er der nemlig en fare for, at man ingen vegne kommer.

- Der er en masse ting, vi skal afklare i den kommende tid. Bæredygtighed er jo rigtig mange ting, så hvordan vil vi vælge vores fokus – og hvor tror vi på, at vi som en almen rådgivnings- og administrationsvirksomhed kan gøre den største forskel?

Bestyrelsen er med ombord

Netop arbejdet med at definere og rammesætte virksomhedens indsats i forhold til bæredygtighed kommer til at fylde meget i det kommende halvår. Derfor er der i også i Domea.dk’s bestyrelse nedsat et bæredygtighedsudvalg, som skal bidrage til at kvalificere og give sparring.

Et af de bestyrelsesmedlemmer, som sidder med i udvalget, er Allan Aistrup. Han peger på, at det er vigtigt at have et klart fokus i bæredygtighedsarbejdet samt at blive så konkrete som overhovedet muligt.

- Når nu vi ved, at byggeriet står for 35 procent af affaldsproduktionen og 20 procent af den samlede CO2-udledning, så har vi med vores samlede byggeportefølje selvfølgelig et ansvar for at finde løsninger på det miljømæssige område. Det skal vi tage på os. Det gælder også vores arbejde med den sociale bæredygtighed. Vi har en unik mulighed for at gøre en forskel - især hvis vi evner at få både kunder og beboere med os, siger han.

Medarbejdere bliver inddraget fra start

De første diskussioner og indledende knæbøjninger tages allerede i september, hvor alle virksomhedens medarbejdere er samlet under samme tag. Her skal der afholdes en stor fælles workshop, hvor alle kan byde ind. Ideen er ifølge Mette Mogensen både at få gode indspark samt at starte den forestående proces i fællesskab, så alle er med og tager ansvar for, at virksomheden flytter sig i den rigtige retning.