Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Domea.dk er dataansvarlig

Domea.dk er dataansvarlig overfor behandling af personoplysninger om dig, når du besøger www.domea.dk, www.lejeboligen.nu, vores Facebook-side eller LinkedIn-side. Du kan til enhver tid rette henvendelse til Domea.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Formål med behandlingen

Din generelle brug af vores hjemmesider

Når du besøger www.domea.dk eller www.lejeboligen.nu, behandler vi dine oplysninger i form af onlineidentifikatorer, herunder især gennem cookies og IP-adresser. Vi behandler dine oplysninger til forskellige formål:

  • At kunne vise hjemmesiderne korrekt for dig.
  • At analysere hjemmesidebesøgendes adfærd på vores hjemmesider.
  • At stille funktioner til rådighed for dig på vores hjemmesider.

Når du besøger vores Facebookside eller LinkedIn-side

Når du besøger vores virksomhedssider på sociale medier, særlige Facebook og LinkedIn, har vi adgang til henholdsvis Facebook Indblik og LinkedIn Page Insights. Disse to værktøjer giver os adgang til oplysninger om de personer, der besøger vores hjemmesider. Vi anvender oplysninger til at optimere vores sider og opslag på sociale medier.

Derudover anvender vi interaktionerne på vores Facebookside og LinkedIn-side til at kommunikere med dig og andre, som henvender sig til os via disse kanaler.

Personoplysninger og behandlingsgrundlag

Oplysninger, når du besøger vores hjemmesider

Vi behandler dine oplysninger i form af onlineidentifikatorer, særligt i form af cookies og din IP-adresse, når du besøger vores hjemmesider.

OBS: Vi behandler også dine oplysninger, når du kontakter os via en af vore kontaktformularer. Dette kan du særskilt læse mere om her:

Persondatapolitik - Domea.dk

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), samt vores legitime interesse i at kunne stille hjemmesiderne til teknisk rådighed for dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores brug af cookies sker desuden i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen.

Oplysninger, når du besøger vores Facebook-side og LinkedIn-side.

Når du besøger vores Facebook-side og LinkedIn-side, indsamler hhv. Facebook Ireland Ltd. og LinkedIn Ireland Unlimited Company oplysninger om dig. Visse af disse oplysninger stilles til rådighed for os med henblik på at kunne optimere virksomhedssiderne. Oplysningerne, som vi har adgang til, er bl.a. antallet af vore følgere, en liste over identiteten på vore følgere (offentlige profiloplysninger), statistiske data om vore følgeres geografiske lokation, jobfunktion, anciennitet samt generelle oplysninger om vore følgeres interaktioner med vore virksomhedssider.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, når du kommenterer på vores opslag eller på anden måde interagerer med vores Facebook-side eller LinkedIn-side. I visse tilfælde kan vi slette opslag på vores Facebook-side, hvis vi vurderer, at indholdet ikke bør være offentligt tilgængeligt. Det gælder særligt i tilfælde, hvor der fremgår specifikke personoplysninger af teksten i et opslag.

Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger er vores legitime interesse i at kunne optimere vores virksomhedssider på de sociale medier på baggrund af viden om vore følgeres interaktioner samt kommunikere med vore følgere, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra f).

Vi har endvidere indgået aftale om fælles dataansvar med både Facebook Ireland Ltd. og LinkedIn Unlimited Company, hvilket sikrer dig, at vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens regler.

Andre modtagere af dine oplysninger

Såfremt du har afgivet dit samtykke til det i forbindelse med cookies på vores hjemmeside, kan dine oplysninger videregives til samarbejdspartnere, herunder Google LLC og andre virksomheder i forbindelse med såkaldte tredjepartscookies på vore hjemmesider. Hvis du alene har markeret, at der kun må sættes såkaldte ”nødvendige cookies”, vil dine oplysninger ikke blive videregivet til andre modtagere.

I visse tilfælde vil dine oplysninger derfor kunne blive overført til modtagere i lande beliggende udenfor EU/EØS. Overførsel af dine personoplysninger til databehandlere i tredjelande er omfattet af databehandleraftaler, herunder også standardkontraktbestemmelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c), hvilket sikrer dig en tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Sletning

Oplysninger, der lagres i form af cookies på din PC, dine telefon e.l. registreres, indtil du selv sletter disse cookies. Det kan du læse mere om på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her: Sådan undgår du cookies | erhvervsstyrelsen.dk. I visse tilfælde udløber cookies dog også automatisk efter en periode, afhængigt af typen på den konkrete cookie. Det fremgår af dit cookiesamtykke (”cookie pop-up”) hvornår de forskellige cookies udløber.

Oplysninger, som vi har adgang til via vores virksomhedssider på Facebook og LinkedIn opbevares, indtil du selv sletter oplysningerne. Dette gør du fx ved at slette det konkrete opslag eller undlade at følge vores virksomhedssider.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Domea.dk
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
76 64 64 64
kundeservice@domea.dk

Hjælp og kontakt