Seneste nummer af BL’s magasin Boligen stiller skarpt på effektiviseringer i den almene boligbranche. Her har BL valgt at fremhæve vores fælles omstilling af ejendomsdrift og boligadministration de seneste tre år. Alene effektivisering af administrationen sikrer boligorganisationerne en årlig besparelse på 25 mio. kr. (http://www.e-pages.dk/boligen/2/26).

BL’s anerkendelse af, at boligorganisationerne og Domea.dk er nået langt med effektiviseringer til gavn for beboere og boligorganisationer, glæder Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør i Domea.dk:

- Vi har pligt til at sikre så lave huslejer som muligt. Det gør vi ved at drive ejendomsdrift og ejendomsadministration effektivt og som en ”forretning”. Og fordi, ingen må tjene penge på almene boliger, kommer enhver besparelse beboerne til gode, siger Thomas Holluf Nielsen.

BL’s magasin Boligen udkommer til bestyrelser i den almene boligbranche samt til beslutningstagere i stat og kommuner. Magasinet stiller skarpt på effektiviseringer i den almene boligbranche, fordi den almene boligbranche skal effektivisere 1,5 mia. kr. i de kommende år som konsekvens af en aftale mellem BL, KL og regeringen.

.