Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Evaluering til sommer

”Til sommer kan vi forhåbentlig kigge ned i 13 grundige analyser fyldt med inspiration og viden om, hvordan de almene boligorganisationer kan renovere klimamæssigt endnu klogere. Nogle løsninger kan igangsættes med det samme uden større omkostninger. Andre vil kræve ekstra midler at gennemføre,” siger Nina Kovsted Helk , filantropidirektør i Realdania.

De projekter, der viser at rumme særligt potentiale for hele den almene sektor og som samtidig koster ekstra at gennemføre, får til sommer mulighed for at søge om støtte til selve realiseringen - også inden for rammerne af Realdanias COVID-19-hjælpepakke.

Da corona-krisen satte ind, besluttede Realdania sig for at sætte fokus på grønne renoveringer i den almene sektor. Til det formål afsatte Realdania en pulje penge til at understøtte klimamæssig bæredygtighed i almene boligorganisationers renoveringsprojekter. Pengene skal i første omgang hjælpe boligorganisationerne med at få målrettet rådgivning om, hvordan man styrker bæredygtigheden i konkrete renoveringsprojekter.

Desuden skal puljen hjælpe med realiseringen af renoveringsprojekterne, der hvor det ellers kan være vanskeligt at føre dem ud i livet – eller hvor de efterfølgende kan fungere som gode eksempler, når andre i den almene sektor skal renovere.

To projekter på listen

Ud af de 13 projekter, der er blevet udvalgt til at modtage støttekroner, er der to projekter i Domea.dk-regi. Det drejer sig on boligselskaberne, Domea Vejle-Børkop og Svendborg Boligselskab af 16. jan. 1945, som sammen med Domea.dk er på vej med store energirenoveringer. Her skal støtten fra Realdania sikre, at man indsamler viden om, hvordan man bedst implementerer mere bæredygtighed i processen samt hvordan det er muligt at gøre renoveringsprojekterne mere bæredygtige.

I Svendborg og Vejle-Børkop fokuserer man på at sikre, at renoveringerne af de mange boliger er så energibesparende, som muligt. Derfor er Realdanias støtte til rådgivning og vejledning i den del af processen vigtig.

Svendborg Boligselskab af 16. jan. 1945’s afdeling Falkenbjerg og Hyrdebjerg er en lille og tidstypisk rækkehusbebyggelse opført i 50’erne. Boligerne står foran en større renovering. Der skal efter planen skiftes tage, laves nye badeværelser, skiftes installationer og renoveres kloaker. Og den Realdania-støttede bæredygtighedsanalyse skal sikre, at energibesparende tiltag udfordres og gentænkes.

”Støtten gør, at vi sammen med boligselskabet kan lave tilbundsgående undersøgelser af, hvordan vi sikrer et højt niveau i vores energirenovering. I Svendborg er der mange hensyn at tage til bl.a. bygningernes kulturarv og med et grundigt forarbejde kan vi renovere, så vi bevarer områdets og boligernes særpræg og samtidig sikrer, at den klimamæssige bæredygtighed lever op til de høje standarder, vi gerne vil møde, siger Anton Ahnfelt-Rønne, der er projektleder i Domea.dk.

I Vejle skal Vindinggårdparken, et byggeri fra 1971, renoveres. Boligerne er en tidstypisk etagebebyggelse fra 60’erne. Grundet betonskader i facaden skal facaderne udskiftes. Helhedsplanen til ca. 86 mio. kr. omhandler blandt andet ny klimaskærm. Det giver normalt store mængder deponi, men målet er, at undersøge mulighederne for at genanvende materialerne fra den gamle facade. Projektet har et dobbelt fokus – både på at vælge en klimamæssig fordelagtig ny facade og samtidig anvende den gamle facade til noget andet, som kan give værdi for beboerne.

”Vi har valgt at arbejde konkret med fem af FN’s 17 verdensmål. Det er målene 3, 7, 8, 11 og 12. Især mål nr. 12, der drejer sig om at sikre ansvarligt forbrug og produktion, tror vi, at vi kommer meget tættere på at leve op til gennem dette projekt. Det kræver selvfølgelig en god konkret rådgivning om, hvordan vi gør for at komme i mål. Den mulighed får vi nu, med støtten fra Realdania,” forklarer projektleder Mette Dean.

Puljen supplerer Landsbyggefondens arbejde med at fremme grønne renoveringer. Den har sit afsæt i Boligaftale 2020, hvor Landsbyggefonden fik mulighed for at igangsætte renoveringer af almene boliger for 30 milliarder kroner i perioden 2020-2026.