Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Champagnepropperne sprang, da det stod klart, at Bolig Syd Vest er en realitet. Det nye almene boligselskab er resultatet af en beslutning, som repræsentantskaberne i Boligselskabet Domea Varde, Domea Ølgod og Boligselskabet BSB Esbjerg netop har truffet. De vil fusionere, så de er bedre rustet til de udfordringer og krav, der konstant møder den almene branche.

Et af de mest presserende krav, der skal opfyldes, er, at den almene branche skal spare 1,5 milliarder kroner frem mod 2020. Det svarer til 3.000 kr. pr. lejemål om året – eller 250 kr. pr. lejemål om måneden – for kunder hos bygge- og boligadministrationen Domea.dk, som de tre boligselskaber er.

I Domea Ølgod satte det tankerne i gang. Boligselskabet får nemlig heller ikke længere dækket eventuelle tab ved fraflytninger. En regning, der kan løbe op i 200.000 kroner. Pr. gang. Og så bliver det pludselig sårbart.

- Vi kunne hurtigt se, at det nok var en god idé at blive flere, for hvis pengepungen bliver lettere og lettere, risikerer vi pludselig ikke at være her mere, fortæller Inger Cramon, der er organisationsbestyrelsesformand i det nuværende Domea Ølgod, der bidrager til fusionen med 229 lejemål.

- Nu handler vi, og det er også en måde at sikre beboerne økonomisk på. Vi ser meget frem til samarbejdet, siger Inger Cramon.

Alle tre selskabers dispositionsfonde – altså opsparinger – er sunde, men sammen står selskaberne, og dermed beboerne, meget bedre rustet.

En seriøs samarbejdspartner

Netop beboerne kommer ikke til at mærke meget til fusionen. Og når det så er sagt, bliver der et større råderum til at vedligeholde og renovere de knap 1.100 boliger, som samles i Bolig Syd Vest. Og det vil beboerne formentlig bemærke.

Organisationsbestyrelsesformand i det nuværende Boligselskabet BSB Esbjerg Flemming Larsen håber desuden, at oprustningen i endnu højere grad også gør Bolig Syd Vest til en seriøs samarbejdspartner for myndigheder og andre, når der skal bygges nye boliger.

- Vi vil gerne være med til at sikre en ordentlig boligmasse med sunde og bæredygtige boliger og være attraktive for både samarbejdspartnere og nye lejere, siger Flemming Larsen, der tilføjer, at fusionen også giver beboerne flere boliger at skrive sig på intern venteliste til.

For Esbjerg-lejernes vedkommende stiger det tal fra 178 til små 1.100 boliger.

Et naturligt skridt

I Boligselskabet Domea Varde, der bringer 689 lejemål ind i det nye selskab, er organisationsbestyrelsesformand Birgith Holte Albertsen også meget begejstret for de tre repræsentantskabers ja til hinanden.

- Vi er ikke bange for at handle i Varde. For to år siden omstrukturerede vi driften, hvilket har sparet os penge og afspejlet sig i beboernes husleje. Det her er et næste naturligt og fremsynet skridt for at styrke os, og da vi i forvejen deler servicecenter med de to andre selskaber, er det oplagt at gå sammen, siger Birgith Holte Albertsen.

Bedre brug af ressourcer

Netop på Servicecenter Varde v. Domea.dk, der servicerer beboerne og står for vedligehold af bygninger og udearealer, tager kundechef Per Lønborg Andersen hatten af for de tre selskaber.

- Det kræver mod at træffe sådan en beslutning, og det er visionært af de tre boligselskaber at slå sig sammen. De er mere robuste sammen til at klare fremtidens bump end hver for sig, siger Per Lønborg Andersen.

Alene på servicecentret er der en del besparelser at hente for det nye selskab.

- Ressourcerne kan bruges bedre. De ansatte på servicecentret skal lave tre af alting lige nu: tre organisationsbestyrelsesmøder, der skal forberedes, afholdes og følges op på, tre skæringsdatoer, der kræver en masse tid osv. Det bliver mindre omkostningstungt kun at skulle gøre alting én gang, siger Birgith Holte Albertsen, der bliver bakket op af Per Lønborg Andersen.

- Vi får mulighed for at gøre noget mere, bruge tid på drift på tværs og på at klappe ting af, som beboerdemokratiet har besluttet, fortæller kundechefen.

Fusionen træder i kraft den 1. juli 2020, og de tre nuværende formænd har aftalt at mødes jævnligt indtil da og lære hinanden at kende og få de sidste detaljer på plads. I foråret 2020 vil Bolig Syd Vest sammensætte sin nye bestyrelse.

Allerede nu vil driftsarbejdet så småt begynde at gå på tværs af de tre selskaber og byer.

Domea.dk står for administration og udlejning i de tre boligselskaber og vil også gøre det i det nye selskab.