Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Se datoer for årets regionsmøder længere nede på siden.

Sådan foregår regionsmøderne

Danmark er – i denne sammenhæng – inddelt i seks regioner, som hver holder et regionsmøde. På mødet er alle regionens medlemmer af organisationsbestyrelser og repræsentantskaber velkomne. De modtager en særskilt invitation ca. fire uger før mødet.

Repræsentanter for hver region er med til at sammensætte programmet for det lokale møde, og det tager udgangspunkt i, hvad der optager boligorganisationerne i den enkelte region lige nu.

I alle regioner har man i år valgt at rette fokus mod arbejdet med den strategiske udvikling i boligorganisationen, vi ser via konkrete eksempler på bestyrelsens rolle og ansvar, og på hvordan stærke lokale og regionale fællesskaber kan understøtte boligorganisationen – ikke mindst når de store beslutninger skal træffes.

Derudover vil Domea.dk's administrerende direktør, Thomas Holluf Nielsen, fortælle, hvad der rører sig på den boligpolitiske scene og i Domea.dk lige nu.

Som et sidste punkt på den formelle dagsorden skal fire af regionerne vælge sine kandidater til Domea.dk's bestyrelse. 

Find retningslinjerne for indstilling af kandidater her, og læs mere om selve valghandlingen længere nede på siden.

Regionsmøderne afsluttes med en middag.

Datoer for møderne i 2024

Medlemmer af organisationsbestyrelser og repræsentantskaber modtager en invitation til mødet i deres region. Beboere uden tillidspost, som har meddelt, at de ønsker at stille op til Domea.dk's bestyrelse, bliver også inviteret til mødet.

Nordjylland Nordjylland
4. marts kl. 17 i Aalborg
(ingen valghandling)

Midtjylland Midtjylland
5. marts kl. 17 i Horsens
(valghandling)

Hovedstaden Hovedstaden
18. marts kl. 17 i Glostrup
(valghandling)

Sjælland Sjælland og øerne
19. marts kl. 17 i Ringsted
(valghandling)

Syddanmark Syd- og Sønderjylland
8. april kl. 17 i Kolding
(valghandling)

Fyn
9. april kl. 17 i Odense
(ingen valghandling)


Region Hovedstaden samt Sjælland og øerne afholder valg hvert år, Region Midtjylland og Syd- og Sønderjylland afholder valg i lige år, mens Nordjylland og Fyn afholder valg i ulige år. 

Sådan foregår valghandlingen

På regionsmødet skal de stemmeberettigede deltagere pege på de kandidater, de ønsker at indstille til valg til Domea.dk's bestyrelse. Det vil typisk dreje sig om en kandidat til en bestyrelsespost samt en kandidat til en suppleantpost.

Retningslinjer for indstilling af kandidater

Hver deltagende boligorganisation på regionsmødet har 1 stemme samt yderligere 1 stemme for hver påbegyndt antal af 200 lejemålsenheder ud over de 200 første, dog højst 7 stemmer i alt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men de deltagende fra en boligorganisations bestyrelse råder tilsammen over alle boligorganisationens stemmer på mødet. Stemmeretten udøves af organisationsbestyrelsesmedlemmer. De deltagende stemmeberettigede fra den enkelte boligorganisation afgør internt, hvem der skal udøve stemmeretten.

Kandidaterne skal endeligt vælges til bestyrelsen på Domea.dk's generalforsamling den 24. maj i Nyborg på Fyn.

Se de opstillede kandidater

Stil op som bestyrelsesmedlem
Valgdagen: Generalforsamling

Domea.dk's opbygning

Til toppen