Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

Se datoer for årets regionsmøder længere nede på siden.

Sådan foregår regionsmøderne

Danmark er – i denne sammenhæng – inddelt i seks regioner, som hver holder et regionsmøde. På mødet er alle regionens medlemmer af organisationsbestyrelser og repræsentantskaber velkomne. De modtager en særskilt invitation.

Det er repræsentanter for hver region, der har arrangeret og sammensat programmet for det lokale møde, og det tager udgangspunkt i, hvad der optager den enkelte region lige nu.

Dagsorden
I denne omgang har alle seks regioner fundet det vigtigt at fokusere på beboerdemokratiet under overskriften 'Vejen til et større og mere fængende beboerdemokrati':

Der er kamp om alles fritid. Måske derfor kan det virke vanskeligt at rekruttere gode beboerdemokrater. Men vejen frem kan ligge i at gøre det beboerdemokratiske arbejde mere attraktivt. Det er muligt at skrue op for det, der inddrager flere, og som gør deltagelsen sjovere og mere motiverende for den enkelte beboer. Og det gælder både for de engagerede, der allerede er med, og for de nye, der er brug for.

Katja Lindblad-Clausen, chef for bæredygtige indsatser i Domea.dk, vil inspirere til arbejdet med rekruttering og frivillige i beboerdemokratiet. Hun kommer med anbefalinger og helt konkrete redskaber til at skabe et endnu større, mere velfungerende og levende beboerdemokrati i boligorganisationen.

Derudover skal vi  tale om granskning og opsparing til vedligehold. Granskningen er en påkrævet ekstern undersøgelse af vedligeholdelses- og fornyelsesplanerne for alle afdelinger i boligorganisationen. Formålet er at styrke tilstandsvurderingen og planlægningen af den fremtidige vedligeholdelse.

Vi giver en status for granskningsprocessen og forventningerne til boligafdelingerne. Hvad kan granskningen bruges til, og hvordan skal I forholde jer?

Som et sidste punkt på den formelle dagsorden skal regionen vælge sine kandidater til Domea.dk's bestyrelse. 

Find retningslinjerne for indstilling af kandidater her, og læs mere om selve valghandlingen længere nede på siden.

Regionsmøderne afsluttes med en middag.

Datoer for møderne i 2023

Medlemmer af organisationsbestyrelser og repræsentantskaber modtager en invitation til mødet i deres region. Beboere uden tillidspost, som har meddelt, at de ønsker at stille op til Domea.dk's bestyrelse, bliver også inviteret til mødet.

Nordjylland Nordjylland
8. marts kl. 17 i Aalborg
(valghandling)

Midtjylland Midtjylland
9. marts kl. 17 i Horsens
(ingen valghandling)

Syddanmark Syd- og Sønderjylland
13. marts kl. 17 i Kolding
(ingen valghandling)

Fyn
14. marts kl. 17 i Odense
(valghandling)

Sjælland Sjælland og øerne
20. marts kl. 17 i Ringsted
(valghandling)
Tilmelding (for medlemmer af organisationsbestyrelser og repræsentantskaber i regionen)

Hovedstaden Hovedstaden
21. marts kl. 17 i Glostrup
(valghandling)
Tilmelding (for medlemmer af organisationsbestyrelser og repræsentantskaber i regionen)

Region Hovedstaden samt Sjælland og øerne afholder valg hvert år, Region Midtjylland og Syd- og Sønderjylland afholder valg i lige år, mens Nordjylland og Fyn afholder valg i ulige år. 

Sådan foregår valghandlingen

På regionsmødet skal de stemmeberettigede deltagere pege på de kandidater, de ønsker at indstille til valg til Domea.dk's bestyrelse. Det vil typisk dreje sig om en kandidat til en bestyrelsespost samt en kandidat til en suppleantpost.

Retningslinjer for indstilling af kandidater

Hver deltagende boligorganisation på regionsmødet har 1 stemme samt yderligere 1 stemme for hver påbegyndt antal af 200 lejemålsenheder ud over de 200 første, dog højst 7 stemmer i alt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men de deltagende fra en boligorganisations bestyrelse råder tilsammen over alle boligorganisationens stemmer på mødet. Stemmeretten udøves af organisationsbestyrelsesmedlemmer. De deltagende stemmeberettigede fra den enkelte boligorganisation afgør internt, hvem der skal udøve stemmeretten.

Kandidaterne skal endeligt vælges til bestyrelsen på Domea.dk's generalforsamling den 14. april i Nyborg på Fyn.

Se de opstillede kandidater

Stil op som bestyrelsesmedlem
Valgdagen: Generalforsamling

Til toppen