Icon / ae andet arrow-down arrow-down arrow-down beboermappen Boligsøgning bytte-fremleje photograph checkmark document domea_ae dropdown_arrow Forbrug handbog husleje-forbrug hvad-almenbolig klage LinkedIn location login mail opsigelse phone Print reparationer-forbedringer search share_facebook share_linkedin share_mail share_twitter Svar på tilbud Twitter sog-bolig svar-lejetilbud websupport midtdanmark syddanmark sjaelland hovedstaden nordjylland

De seneste år har Domea.dk aktivt sat bæredygtighed på dagsorden. Initiativerne spænder lige fra sociale indsatser, som bl.a. modvirker ensomhed blandt beboerne og hjælper udsatte unge i job, til byggeprojekter med reduceret CO2-udledning og genbrug af IT-udstyr i administrationen.

Domea.dk har med andre ord en bred tilgang til bæredygtighedsbegrebet og arbejder både med den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. Men har indsatsen og de mange initiativer den ønskede effekt? Og er vi kommet tættere på ambitionen om bæredygtig virksomhedsdrift?

Det er netop det, ESG handler om – at føre regnskab med mere end blot økonomien, herunder miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Den nye ESG-chef får med andre ord til opgave at sikre, at Domea.dk vælger sine indsatser nøje og følger op på, om de også har den ønskede effekt.

- Der har længe været en generel begejstring for den bæredygtige dagsorden i dansk erhvervsliv, og det er i dag blevet et strategisk fokus på ledelsesgangen. Og det er også både godt og vigtigt. Men helt generelt kan vi blive bedre til at prioritere og kvalificere vores indsatser og blive dygtigere til at måle, dokumentere og rapportere på de indsatser, vi sætter i værk, siger Ulla Jensen, som samtidig fortæller, at hun glæder sig meget til at blive en del af Domea.dk.

Ulla Jensen har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet og kommer fra en stilling som bæredygtighedsansvarlig i KIRKBI A/S, hvor hun har arbejdet med den strategiske retning og implementeringen af en systematiseret og datadrevet tilgang til bæredygtighedsindsatsen i virksomhedens ejendomsporteføljer. Hun er ligeledes forperson for det udvalg under Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som arbejder med bæredygtig drift af den eksisterende bygningsmasse. Og så er hun uddannet DGNB-konsulent.

Ambitioner om mere

I Domea.dk bliver hun ansat med reference til den administrerende direktør, Thomas Holluf Nielsen, som ser et behov for at styrke og systematisere den bæredygtige indsats yderligere.

- Vi har iværksat en masse gode tiltag allerede – både internt i virksomheden og som en integreret del af den rådgivning, vi tilbyder vores kunder. Men vi har ambitioner om meget mere, og med ansættelsen af Ulla som ESG-chef vil vi gerne tage indsatsen til det næste niveau, siger Thomas Holluf Nielsen og fortsætter:

- Bæredygtighed skal være baseret på fakta, det skal være håndgribeligt og målbart. Og vi skal kunne følge op på, om vores indsatser også har den effekt, vi forventer, de har. Det er det fokus, vi nu sætter to streger under med denne ansættelse.

Nye krav til den almene branche

Branchens fokus på bæredygtighed bliver helt afgørende i fremtiden, mener direktøren. For selvom de almene boligorganisationer endnu ikke er underlagt formelle krav om ESG-rapportering, så er det alene et spørgsmål om tid.

- Vores fælles fremtid afhænger af, at vi alle gør noget for at værne om vores samfund og klode. Og vores omverden forventer, at vi forholder os aktivt til bæredygtighedsdagsordenen – at vi bidrager, hvor vi kan og leverer konkrete og dokumenterede resultater. Derfor er det heller ikke et spørgsmål om, hvorvidt der kommer formelle politiske krav til branchen på det her område – det er alene et spørgsmål om hvornår, siger Thomas Holluf Nielsen, som mener, at man gør klogt i at søge fælles løsninger på tværs af den almene branche. Og i Domea.dk vil man gerne bidrage til at drive den udvikling frem.

Ulla Jensen tiltræder sin nye stilling som ESG-chef i Domea.dk den 2. januar 2024 og får arbejdsplads i Landscenteret i Høje-Taastrup.